به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام لوافیان نژاد" با بیان اینکه اراضی فوق به صورت حوضچه‌های غیر مجاز پرورش ماهی مورد استفاده قرار گرفته بودند تصریح کرد: پس از چند نوبت صدور اخطاریه و مذاکره با متخلف، سرانجام در ۱۵ آذر ماه جاری با حضور نمایندگان این امور و فرد خاطی، حوضچه‌های غیر مجاز توسط یک دستگاه بلدوزر، مورد تخریب قرار گرفتند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان