به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" گفت: این عملیات موجب افت و تخلیه کامل تراز زه آب اراضی شد که بدنبال آن  رضایت کشاورزان و رفع تنش منطقه را بدنبال داشته است.

 وی ادامه داد: عملیات مذکور با تلاش واحد تعمیرات و بهره برداری حوضه کارون جنوبی انجام شد .

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور