به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، صبح دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ جلسه ارزیابی وصول آب بهای شرکت های بهره برداری، آبرسانی و مناطق و ادارات امور آب به ریاست عباس صدریان فر مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان و با حضور معاونیان حفاظت و بهره برداری از منابع آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، برنامه ریزی، مطالعات جامع منابع آب، آبرسانی، مدیران عامل شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، شرکت های تولید و انتقال( آبرسانی)، امور مناطق و ادارات شهرستانها، مدیر عامل شرکت ساب، مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد و درامد سازمان در هتل بوستان برگزار شد.

این جلسه به منظور ارزیابی ماهانه تعهد و وصول آب بهای شرکت های بهره برداری و آبرسانی و وصولی مناطق و ادارات امور آب برگزار شد.

ارزیابی معاونت برنامه ریزی از وضعیت درآمد های سازمان، ارائه گزارش مدیر دفتر خدمات مشترکین و تعرفه از وضعیت وصول و تعهد در سال جاری، بیان توضیحات مدیران شرکت ها و مناطق امور آب، ارزیابی معاونت ها از وضعیت وصول درآمد در حوزه تحت مسئولیت خود از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

صدریان فر در این جلسه گفت: نظر به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم شرایط کم بارشی در ادامه سال آبی جاری، ضرورت دارد منابع آب باقیمانده با حساسیت و دقت نظر بسیار بالا مورد استفاده گرفته و برنامه ریزی با جزئیات، نه تنها برای فصل جاری بلکه برای تامین آب پایدار در تابستان سال بعد صورت گیرد.

وی افزود: عبور از شرایط کم بارشی احتمالی پیش رو جز با همکاری همه دست اندرکاران و ذی نفعان میسر نمی شود به همین دلیل مدیران شهرستان باید تمام تلاش خود را در اقناع سازی کشاورزان و مصرف کنندگان با برگزاری جلسات با بزرگان و شیوخ، متنفذین، انجمن های صنفی به کار گیرند و با شفاف سازی شرایط موجود و در کمال احترام شرایط کم آبی را برای آنها توضیح دهند.

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: به همین دلیل از تمامی کشاورزان و مصرف کنندگان انتظار می رود از طریق اجرای برنامه های مصوب استان و دستورالعملهای صادره از سوی این سازمان و سازمان جهاد کشاورزی با ما همراهی کنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان