به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پیمان حیدری راد در خصوص مشکلات و تنش های آبی حوضه آبریز کرخه اظهار کرد: بر اساس تصاویر دریافتی از ماهواره حدود ۲۲۰ هزار هکتار کشت زمستانه در حوضه آبریز کرخه انجام شده است.

وی افزود: بر اساس الگوی کشت مصوب شورای کشاورزی استان مقرر شده بود حدود ۱۵۳ هزار هکتار کشت های فصلی و دائم طبق الگوی کشت پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی انجام شود.

حیدری راد ادامه داد: حجم آب قابل برنامه ریزی در حوضه آبریزکرخه تا پایان فروردین سال آینده، ۴۷۰ میلیون متر مکعب توسط معاون مطالعات پایه منابع آب سازمان اعلام شده که متاسفانه در این حوضه نیز همانند حوضه مارون کشت بیش از  برنامه مصوب انجام شده است.

مدیر حفاظت از بهره برداری از‌منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: به منظور برنامه ریزی تامین آب کشت پاییزه حوضه کرخه جلسه ای با حضور معاونت های ستادی سازمان، مدیران امور آب حوضه کرخه، مدیران عامل شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه، معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های حوضه کرخه و نظام صنفی کشاورزی شهرستان دشت آزادگان برگزار و مقرر شد طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی برای یک دوره آبیاری در دی ماه برنامه ریزی تأمین آب صورت گیرد و برای ماه های بعد با توجه به شرایط بارش و دمای هوا تصمیم های جداگانه ای گرفته شود.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته رهاسازی آب به مدت 18 روز با دبب 80 مترمکعب بر ثانیه با اولویت تأمین آب اراضی پائین دست حوضه آبریز از روز 18 دی ماه صورت گرفت.

حیدری راد تاکید کرد: قطعا در حوضه کرخه نیز همانند مارون با تنش آبی مواجه خواهیم بود و با توجه به اینکه کشت های صورت گرفته بیش از برنامه ابلاغی است، به همین دلیل می بایست با برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی، کشاورزان در شهرستانهای حوضه آبریزکرخه نسبت به بیمه نمودن کشت ها اقدام‌ کنند تا کمترین آسیب متوجه آنها  شود.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان