به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،خانچی در این جلسه اظهار کرد: در ابتدای سال آبی جاری، مطابق روال همه ساله، برنامه منابع و مصارف آبی در قالب شورای سازگاری با کم آبی و شورای کشاورزی استان با در نظر گرفتن اطلاعات پایه شامل پیش بینی های هواشناسی، وضعیت ذخایر سدها و وضعیت آبدهی حوضه های آبریز و … تنظیم و تصویب شد.

وی تصریح کرد: نظر به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم شرایط کم بارشی در ادامه سال آبی جاری، ضرورت دارد منابع آب باقیمانده با حساسیت و دقت نظر بسیار بالا مورد استفاده گرفته و برنامه ریزی با جزئیات، نه تنها برای فصل جاری بلکه برای تامین آب پایدار در تابستان سال بعد صورت گیرد و هدف اصلی این برنامه ریزی ها تامین آب پایدار در بخشهای مختلف و توزیع عادلانه آب است.

معاون استاندار افزود: توزیع دقیق مسئولیت ها میان دستگاه های اجرایی و سازوکارهای عملیاتی در زمینه مدیریت بهینه تامین و توزیع آب میان ذی‌نفعان برنامه ریزی  گردد و در قالب کارگروه های فنی و مدیریتی به صورت مستمر برگزار شود.

خانچی در پایان با اشاره به شرایط کم بارشی پیش رو گفت : عبور از شرایط کم بارشی احتمالی پیش رو جز با همکاری همه دست اندرکاران و ذی‌نفعان میسر نمی شود به همین دلیل و در شرایط موجود از تمامی کشاورزان و مصرف کنندگان انتظار می رود از طریق اجرای برنامه های مصوب استان و دستورالعملهای صادره با ما همراهی داشته باشند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان