به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در این بازدید،نورعلی داموغ رئیس گروه اجرایی سد خیرآباد ضمن توضیح روند اجرایی کار، موانع و مشکلات پروژه از جمله کمبود اعتبارات را برشمرد.

سد مخزنی خیرآباد از نوع خاکی-سنگریزه ای  با هسته رسی، با ارتفاع ۵۶ متر از پی و حجم مخزن ۲۰۰ میلیون مترمکعب در ۳۳ کیلومتری جاده بهبهان- دیلم بر روی رودخانه خیرآباد در حال ساخت می باشد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان