به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "میثم رزاقی باغبادرانی"، هدف از برگزاری این دوره را آموزش راهکارهای استفاده از مدیریت مشارکت مردمی و تحویل حجمی آب کشاورزی در راستای استفاده بهینه از منابع آب براساس مصرف معقول و افزایش راندمان آبیاری در فاز اول احیا توسعه طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری اعلام کرد.

وی افزود: در این دوره یک روزه که شرکت کنندگانی از سازمان آب و برق خوزستان، شرکت آبیاری زهره و جراحی، اداره تعاون روستایی استان خوزستان، تعاونی های تولید روستایی و آب بران شهرستان های رامشیر، هندیجان، امیدیه، شادگان و رامهرمز در آن حضور داشتند شیوه های مدیریت توزیع و تحویل حجمی آب، روش های عقد قرارداد آب، محاسبه آب بها و سایر موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی