به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، محمد ابراهیم نیا، ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی سامانه ها و پیشخوان های اطلاعاتی رصدخانه، گفت: جهت رسیدن به حکمرانی مطلوب و مدیریت بهم پیوسته واقعی منابع آب، می بایست فعالیت های رصدخانه، یکی پس از دیگری اجرا و توسعه یابد و سازمان برنامه و بودجه کشور برای توسعه چنین سازوکارهایی با تمام توان همکاری خواهد کرد.

وی افزود: به منظور مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه های آبریز جهت کمک به تصمیم گیری بهتر سازمان حوضه رودخانه (RBO)، تجمیع داده ها و اطلاعات آب، کشاورزی و محیط زیست ضرورت دارد.

همچنین فراز رابعی، رییس حوضه آبریز کارون بزرگ، ضمن تصریح جهادی بودن انجام فعالیت های رصدخانه آب و انرژی، گفت: در رصدخانه آب و انرژی کار هیجانی انجام نشده و با فعالیت پیوسته و منظم، این نتایج حاصل شده است.

وی افزود: فعالیت های رصدخانه، موجب دسترسی سریع و مطمئن به داده های مورد نیاز مدیران ارشد جهت تصمیم گیری بهتر شده است.

گفتنی است؛ رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان، فعالیت خود را به عنوان پایلوت رصدخانه ملی آب ایران از سال ۱۳۹۹ آغاز و در سال جاری از طرف مدیریت منابع آب کشور به عنوان پروژه برتر صنعت آب کشور جهت بهینه کاوی بهره وری معرفی شده است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان