به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،آقایان حمزه سعیدی، روح الله مهربانی، عبدالعظیم قمیشی و عبدالمحمد بشیری از پرسنل دفتر ایستگاههای سنجش منابع آب معاونت مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان توانستند با “طراحی و ساخت جرثقیل سیار اندازه گیری جریان” مقام اول رویداد استارتاپی مدیریت کیفی منابع آب را به خود اختصاص دهند.

این ایده می تواند در اندازه گیری جریان آب به وسیله مولینه و در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد. تسهیل و افزایش ایمنی در اندازه گیری جریان آب، مونتاژ و دمونتاژ سریع، حمل آسان، خودایستایی و پایداری استاتیکی در شرایط مختلف بهره برداری، بهره گیری از وینچ گیربکس دار دستی و خود ایستا و سیستم کنتور مکانیکی جهت اندازه گیری ارتفاع قرارگیری مولینه از ویژگی های جرثقیل سیار اندازه گیری جریان است.

شرکت کنندگان این رویداد کشوری با حضور در سه دوره آموزشی مرتبط با فرآیند استارتاپ و پس از دو روز ارائه و داوری همزمان ایده های پذیرفته شده، در شرایط کاملا علمی با هم رقابت کردند.

این رویداد با معرفی برگزیدگان در تاریخ ۱۳ اسنفند ۱۴۰۲ در محل سالن همایش های بوستان به کار خود پایان داد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان