به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ سعید رئوفی نسب گفت: با توجه به عملیات بهینه سازی واحدهای نیروگاه و بمنظور کاهش حجم تردد از آسانسور اصلی، با بررسی و پیشنهاد واحد فنی مهندسی شرکت، تهیه و نصب آسانسور دسترسی طبقات p1 تا p3  نیروگاه دز به ارتفاع تقریبی 12 متر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به این منظور  انجام این پروژه، تمامی لوله ها و تجهیزات کولینگ های هوای فشرده، آب آشامیدنی، فاضلاب و هوای فشرده از مسیر تعبیه آسانسور جابجا شدند.

گفتنی است عملیات حفاری در مجاورت آسانسور جدید آغاز شده است و با انجام این پروژه بار از روی آسانسور اصلی برداشته و دسترسی به نقاط مختلف طبقات p1 تا p3  نیروگاه تسهیل می شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان