به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، رضا احمدیانپور گفت: با توجه به آبشستگی قسمت هایی از جاده سرویس و دسترسی کانال امید در شبکه آبیاری رامشیر اقدام به ترمیم آن نمودیم.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی افزود: طی سالهای گذشته با توجه به عبور خودروهای سبک، ماشین آلات سنگین و ادوات کشاورزی و نیز آبشستگی سطح رویی جاده بر اثر بارش باران، نیاز به بازسازی این جاده محسوس بود.

وی بیان کرد: با توجه وضعیت این جاده و آغاز فصل تعمیرات، اقدام به عملیات شن ریزی، تسطیح و رگلاژ  این جاده دسترسی نمودیم.

احمدیان پور گفت: در این عملیات بیست روزه حدوده ۱۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین و تعداد ۱۲ نفر نیروی کار حضور داشتند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این جاده سرویس از ابتدای احداث شبکه تاکنون ترمیم و نوسازی نشده بود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی