به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بهرام جعفری ضمن اعلام این خبر افزود: به منظور ممانعت از رشد طبیعی علف های هرز در پشت بدنه بتنی کانال ها، با هدف نگهداری، افزایش طول عمر و بهره برداری بهینه از تأسیسات شبکه های آبیاری، بهبود عملیات توزیع آب و رضایت مشترکین این اقدام مهم انجام گردید.

جعفری گفت: این عملیات با هماهنگی و نظارت کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، در دو سمت کانال های های غربی دیمچه، نبی کانال،عظیم کانال، سردارآباد و کلیه کانال های غربی دیمچه به طول مجموع ۱۲۰ کیلومتر و حجمی بالغ بر دو میلیون و ۱۵۰ هزار متر مربع صورت پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات در اواخر بهمن ماه سال گذشته آغاز و در طی دوماه بوسیله چهار دستگاه گریدر با کیفیت مطلوب پایان یافت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ