به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مهرزاد احسانی رئیس حوضه آبریز رودخانه زهره-جراحی و حوضه های جنوبی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران از عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال ۱۴۰۲ تقدیر کرد.

در این تقدیرنامه خطاب به عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان آمده است:با توجه به نقش و اهمیت طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و اثرات آن در حفاظت از آب های زیرزمینی،عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در پروژه های پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و همچنین اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی در راستای تحقق اهداف و تکالیف ابلاغی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال ۱۴۰۲ شایسته تقدیر می باشد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان