به منظور کسب اطلاع از آخرین وضعیت سد و نیروگاه دز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این سد و نیروگاه بازدید کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد جواد آذری جهرمی"،  قسمتهای مختلف سد و نیروگاه دز را بازدید و در جریان آخرین وضعیت این سد و نیروگاه، آورد رودخانه، میزان سرریز و چگونگی کنترل سیلاب قرار گرفت.

  آذری جهرمی، در گفتگو با "سعید رئوفی نسب" مدیرعامل نیروگاه دز، از تلاش و همت مدیریت، کارشناسان و متخصصان این نیروگاه در مدیریت بحران، کنترل سیلاب و جلوگیری از وقوع خسارات گسترده در پایین دست قدردانی کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از اتاق فرمان و نیروگاه دز، با توجه به پوشش ضعیف مخابراتی و اینترنتی ناشی از موقعیت کوهستانی این منطقه و  با توجه به اهمیت استراتژیک این نیروگاه و دیگر سدهای استان خوزستان، در تولید انرژی و کنترل سیلاب، نسبت به تقویت سیستم های مخابراتی و پوشش اینترنتی در سدهای دز، کرخه، کارون 3 و مسجد سلیمان دستور اکید صادر کرد.

در این بازدید فرماندار شهرستان اندیمشک و جمعی از مقامات محلی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را همراهی کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان