مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان از تداوم آبرسانی به مناطق تحت پوشش آن شرکت خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "غلامرضا  صفرنژادی" با بیان این که در طول این مدت بر اثر سیلاب، مناطقی دچار سیلاب شده و ایاب و ذهاب همکاران در تاسیسات ام الدبس تا بخش  الوان با قایق موتوری انجام می شود و حتی خطوط لوله را در بعضی از نقاط نیز با همین روش کنترل می کنند، افزود: این شرکت جهت جلوگیری از قطع آب شرب اهالی، با ایجاد سیل بند و حفاظت از تاسیسات شرکت در مناطقی که احتمال آسیب رسیدن به آن می رفت  از آنها حفاظت نموده است.

 صفر نژادی گفت: تعمیرات و اصلاحات سیستم ها جهت استمرار آبرسانی در خطوط آبرسانی به تمام شهرستانهای تحت پوشش به طور مرتب انجام می شود تا از قطع آب در این مناطق جلوگیری شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور