مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از آمادگی آب اندازی در کانال شهیدچمران خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با اشاره به تخریب های بوجود آمده در کانال چمران بر اثر وقوع سیلاب های اخیر، از اتمام تعمیر و بازسازی این کانال و آمادگی آن جهت آب اندازی خبر داد.

وی با بیان این که عوامل اجرایی شرکت بهره برداری کرخه و شاوور، با بکارگیری ۲ دستگاه بیل مکانیکی، ۲دستگاه لودر، ۵ دستگاه کمپرسی و ۱ دستگاه غلتک، موفق به ترمیم خرابی های موجود در کانال شدند تصریح کرد:  این کانال، علاوه بر انتقال آب کشاورزی، در شرایط خاص، بخشی از آب مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب اهواز را تامین می نماید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: مریم شمسایی