رئیس اداره ایمنی ، بهداشت و محیط کار شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از اجرای طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون در آن شرکت با همکاری دانشکده علوم پزشکی و اداره بهداشت شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "غلامرضا اشرفی " با اشاره به اینکه کنترل فشارخون ، گام موثری در نیل به اهداف سند ملی کنترل و پیگیری بیماری های غیرواگیر است ، گفت : به منظور کنترل فشار خون ، پیشگیری و آگاهی از وضعیت جسمانی همکاران ، همزمان در سراسر کشور طرح ملی سنجش فشارخون در تمامی واحدهای مختلف شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون توسط تیم بهیاری واحد ایمنی اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: براساس برآوردها ، 40 درصد از مردم کشور از بیماری فشارخون خود اطلاعی نداشته و حتی نیمی از افرادی که از فشارخون خود مطلع هستند نیز فشارخون خود را کنترل نکرده و بدنبال درمان نیستند.

وی با بیان اینکه فشارخون به عنوان مهم ترین بیماری مزمن و غیرواگیر عصر کنونی در تمامی کشورهای دنیا مطرح است ، افزود: همکاران با شرکت در این طرح از وضعیت جسمی و میزان فشار خون خود باخبر شده و کسانی که دارای فشار خون بالا و بدون سابقه قبلی بوده و یا کنترل خاصی در این زمینه انجام نداده بودند ، به مراکز درمانی ارجاع داده شدند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد