مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، با اشاره به ابتکار متخصصان آن شرکت، از ساخت و نصب استابلاگ، روی سرریز های سد انحرافی حمیدیه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مریم شمسایی"، با بیان این که سد انحرافی حمیدیه، شرایط را برای آبگیری کانال انتقال وصیله مهیا می کند گفت: این کانال تامین کننده آب شبکه آبیاری مدرن حمیدیه و شاخه کرخه نور با وسعت حدود ٣۵ هزار هکتار می باشد.

وی افزود: درصورت کاهش دبی جریان رودخانه کرخه، تراز سطح آب دریاچه سد حمیدیه دچار افت می گردد و باتوجه به قدمت و تغییر ساختار فیزیکی کانال وصیله، آبگیری به صورت کامل انجام نشده و تامین آب اراضی کشاورزی محدوده شبکه ها دچار مشکل می شوند.

شمسایی تصریح کرد: به منظور حل مشکل و افزایش تراز سطح آب در دریاچه سد حمیدیه، با ابتکار متخصصان شرکت کرخه و شاوور، ساخت و نصب استابلاگ های ویژه بر روی سرریز های این سد، در دستور کار شرکت قرار گرفت. در این راستا نیاز به ۱٩ دستگاه استابلاگ بوده که با تلاش همکاران و در یک اقدام ضربتی ٨ دستگاه از استابلاگ ها ساخته و نصب شده اند و بقیه آن، طی ۱۰ روز آینده ساخته خواهد شد.

شایان ذکر است که با نصب هشت دستگاه استابلاگ برروی سرریزهای سد، تراز سطح آب دریاچه بالاتر رفته و امکان آبگیری بهتر برای کانال وصیله فراهم شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
مؤلف: مریم شمسایی