معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون، با بیان این که ستاد مدیریت بحران استانداری، سهمیه های کشت را در فصول زراعی، مشخص و ابلاغ می کند تصریح کرد که مصوبات ستاد مدیریت بحران، باید رعایت شود.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "الماس سنایی مطلق" با بیان این که به طور معمول همه ساله در فصول زراعی، سازمان آب و برق خورستان میزان حجم آب قابل تأمین را اعلام و جهاد کشاورزی الگو و میزان سطوح زیرکشت را مشخص می کنند، گفت: براین اساس ستاد مدیریت بحران استانداری سهمیه هر بازه را مشخص و ابلاغ می نماید.

وی تصریح کرد: در کشت تابستانه ۹۸، براساس مصوبات ستاد مدیریت بحران رهاسازی آب از سد مخزنی مارون، ۷۵ متر مکعب در ثانیه پیش بینی شده بود ولی متأسفانه به دلیل عدم رعایت سهمیه و افزایش سطوح زیر کشت و همچنین نیاز آبی همزمان همۀ بازه ها، دبی خروجی به ۹۰ متر مکعب در ثانیه افزایش یافت.

 سنایی مطلق با اشاره به مصوبه دولت، که کشت برنج را فقط در استان های شمالی کشور مجاز اعلام کرده، افزود: با وجودی که اقتصادی نبودن کشت برنج بخصوص در حوضه مارون در سنوات گذشته تجربه شده، ولی متأسفانه مجدداً کشاورزان منطقه اقدام به کشت این محصول پرمصرف کرده و این موضوع سبب افزایش فشار مضاعف بر منابع آبی شده است.

معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون، از همۀ مسئولان محلی، فرمانداران، بخشداران، انجمن های صنفی و ائمه محترم جمعه تقاضا کرد تا به هرطریق ممکن ضمن آگاهی بخشی، بر رعایت مصوبات ستاد مدیریت بحران تاکید و همۀ نهادهای ذیربط را موظف به همکاری لازم جهت کنترل و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات نمایند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد