مدیر امور آب منطقه جنوبشرق از برگزاری جلسات شورای حفاظت منابع آب شهرستان های رامشیر و ماهشهر به منظور  برنامه ریزی کشت های تابستانه و دائم حوضه جراحی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سعید شیرالی" با اعلام حجم مفید مخزن سد مارون معادل (1میلیون متر مکعب) ناشی از بارش های مناسب سال آبی جاری، میزان آب تخصیصی به منظور تأمین آب کشت های تابستانه و دائم حوضه مارون-جراحی را بر اساس مصوبات سطوح زیرکشت مدیریت بحران استان700 میلیون متر مکعب با دبی مستمر 75 متر مکعب بر ثانیه اعلام کرد.

وی ضمن خواستار نظارت مدیریت جهاد کشاورزی و صنف کشاورزی بر رعایت الگوی کشت مصوب، انجام هر گونه اضافه برداشت از طریق نصب موتور تلمبه اضافی و یا تغییر الگوی کشت را باعث ایجاد تنش آبی در تأمین آب شهرستان های انتهای حوضه عنوان کرد و خواهان همکاری اعضای شورا از جمله دادستان جهت برخورد قانونی با تخلفات احتمالی شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق