مدیر امور آب منطقه غرب خوزستان از شناسایی یک حلقه چاه غیرمجاز در شوش خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدحسین دشت بزرگی" با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی منطقه تصریح کرد: در راستای اجرای وظایف و اختیارات قانونی، پرسنل امور آب و اکیپ های گشت و بازرسی مستقر در این اداره، ضمن بازدید های مستمر و روزانه با استفاده کنندگان غیر مجاز از منابع آب برخورد می نمایند.

وی افزود: در همین راستا طی هفته گذشته یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه سرخه شهرستان شوش شناسایی و از ادامه فعالیت آن ممانعت بعمل آمد.

مدیر امور آب منطقه غرب خوزستان از پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه توسط فرد خاطی، تحت نظارت آن امور خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور