مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق  استان خوزستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق با اعطای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به دانش آموختگان، در مقطع کاردانی تا ۲۷ مرداد و در مقطع کارشناسی تا ۲ شهریور ماه از دانشجویان علاقه مند، بدون کنکور ثبت نام بعمل می آورد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور