حریم بانان سازمان آب و برق خوزستان با مدیر کل صدا و سیمای خوزستان دیدار و گفتگو کردند.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بر اساس گزارشی که "علی غلامعلی نژاد" رئیس اداره حریم بانی این سازمان ارائه داد، "مسلم رحیمی"مدیر کل سازمان صدا و سیمای خوزستان به منظور فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم در پیشگیری از تصرفات و تخلفات از کلیه منابع آبی به مدیران و معاونان خود دستورات لازم را صادر کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور