رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، از آزاد سازی بستر مسیل فصلی شوشتر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، : "علی غلامعلی نژاد" گفت: با اقدام به موقع حریم بانی سازمان و پرسنل سخت کوش امور آب منطقه شمال(شوشتر) ، با همکاری نیروی انتظامی ،  ۱۰۰۰ مترمربع از مساحت دیوار احداثی غیرمجاز در بستر مسیل فصلی، تخریب و آزاد سازی شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور