مدیر امور آب منطقه شمال شرق خوزستان، از آزادسازی ۴ هزار و ۹۰۰ متر مربع از اراضی بستر رودخانه الله در رامهرمز خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد قنواتی" از آزادسازی ۴ هزار و ۹۰۰ مترمربع از اراضی بستر سیلابی رودخانه الله در روستای جوکنک رامهرمز خبر داد و گفت: این اراضی با همکاری عوامل نیروی انتظامی با حضور کارشناس حقوقی و پرسنل گشت و بازرسی این امور آزاد و رفع تصرف شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور