مدیر امور آب منطقه شمال شرق خوزستان از شناسایی و جمع‌آوری ۵ دستگاه موتور تلمبه غیرمجاز در منطقه ابوالفارس شهرستان رامهرمز خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان محمد قنواتی گفت تعداد ۵ دستگاه موتور تلمبه غیرمجاز که در منطقه ابوالفارس شهرستان رامهرمز کشف شده بود با همکاری مالکان آن ها جمع آوری شد.

 وی افزود: فرهنگ سازی این امور نقش بسزایی در تمکین به قانون مالکان موتور تلمبه های غیرمجاز داشته است.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور