رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از دیدار و برگزاری جلسات با دادستان های شهرستانهای دزفول، گتوند، اندیشمک و اهواز خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" هدف از این دیدار و برگزاری جلسات فوق را رسیدگی فوری به تخلفات منابع آبی در سطح آزادسازی، قلع و قمع ساخت و سازهای احداثی در حریم و بستر دریاچه ها، رسیدگی فوری به تخلفات آبهای سطحی و زیرزمینی، برداشتهای شن و ماسه، مصالح از رودخانه، برداشت آب غیرمجاز از رودخانه و کانال ها عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور