مدیرعامل موسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان از تبادل اطلاعات ، امکانات و خدمات دو مرکز پزشکی صنعت آب و برق و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، فریدون صالحی فر، با بیان این که این نشست در  سالن جلسات مرکز تحقیقات و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد، هدف از این نشست را  همکاری و ارتقای خدمات پزشکی  به پرسنل سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های تابعه عنوان کرد.

وی از تبادل اطلاعات، امکانات و خدمات دو مرکز با وجود توانایی های بالقوه در انجام خدمات پزشکی در سطح استان و تنطیم مقدمات تفاهمنامه میان دو مرکز در زمینه پژوهش، تحقیقات و انجام خدمات پزشکی خبر داد.

صالحی فر، بر توسعه توریسم درمانی و همکاری فی ما بین تاکید کرد و با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان با کشورهای همسایه، صنعت توریسم درمانی را از اهداف این موسسه در جهت گسترش،  رشد و توسعه خدمات مرکز پزشکی عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور