رئیس اداره تعمیرات ابنیه شرکت آبیاری کرخه و شاوور، از لایروبی کانالkc4    شبکه قدس آن شرکت خبر داد.

   به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "احمد طیبی اصل" با بیان این که پرسنل نگهداری و تعمیرات این شرکت، موفق به انجام عملیات لایروبی کانال kc4  شبکه قدس شدند، یادآور شد: برم این کانال در اثر سیلاب سال 1397 دچار آبشستگی گردید و به همین دلیل تعداد زیادی از پنل های کانال نیز دچار شکستگی شده بود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به آغاز فصل زراعی زمستانه 98-99 و نیاز آبی موجود، لایروبی این کانال می تواند نقش موثری در تامین آب مطمئن و پایدار اراضی تحت پوشش آن شرکت داشته باشد.

گفتنی است: طول کانال kc4، 7 کیلومتر و حجم تقریبی لایروبی آن 500 متر مکعب است . همچنین حجم تقریبی خاک ریزی آن معادل 250 متر مکعب  و اراضی تحت پوشش آن نیز افزون بر 270 هکتار می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور