سرپرست فرمانداری بهبهان،پس از بازدید از امور آب منطقه شرق خوزستان،  مدیر آن امور را با اهدای لوح، مورد تقدیر قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور" مدیر امورآب منطقه شرق، مسائل و مشکلات منطقه را از جمله چاه های غیرمجاز حفر شده، برداشت های غیرمجاز آب از رودخانه ها و مسیلها، تصرفات غیر قانونی در بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها، سرپوشیده کردن مسیلهای شهرستان بهبهان بدون اخذ مجوز از امورآب و برداشت های غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه ها را مطرح و خواستار همکاری و همراهی فرماندار در این خصوص شد.

"یوسف زمانی اصل"،  فرماندار بهبهان ضمن تائید مطالب مطرح شده و اعلام آمادگی برای همکاری و مساعدت در حفاظت و صیانت از منابع آبی، تلاش و فعالیت های بی وقفه مدیر امورآب منطقه شرق، در حفظ و صیانت از منابع آب را با اهدای لوح، مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور