مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان گفت: تامین آب محصولات زمستانه و بهاره شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی با وجود تعطیلات همچنان ادامه دارد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" گفت: در شرایط ویژه مقابله با کرونا، بخش عمده ای از فعالیت های کارکنان شرکت بصورت دورکاری انجام می شود ولی روند خدمات رسانی در بخش های عملیاتی همچنان به صورت حضور در محل کار ارائه می گردد.

 وی از ادامه عملیات تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی و آشامیدنی در شبکه آبیاری کرخه شمالی و نیز بهره برداری و توزیع آب در مناطق غرب، شرق و سبیلی در شبکه آبیاری دز  خبر داد و گفت: برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ماسک و دستکش بین کارکنان بهره برداری توزیع شده  و بر رعایت فاصله اجتماعی به هنگام ارائه خدمات به کشاورزان تاکید شده است.

 به گفته وی بدلیل ضرورت خدمت رسانی بی وقفه به کشاورزان شمال خوزستان، علاوه بر متصدیان توزیع آب، کارکنان سدهای تحت پوشش و ایستگاه‌های پمپاژ، حراست و حریم بانی نیز بصورت نوبت کاری، وظایف خود را انجام می دهند.

 شبکه های آبیاری شمال خوزستان شامل دز و کرخه شمالی  بیش از  ۱۸هزار مشترک دارد که در دو فصل زراعی تابستان و زمستان با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان قرارداد آب منعقد می نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور