مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از فراهم شدن شرایط تخلیه ثقلی زهکشهای اصلی در مناطق سبهانیه و شاکریه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با اشاره به  افزایش تراز آب رودخانه کرخه در انتهای زمستان 1398، گفت: بمنظور پیشگیری از جریان معکوس آب رودخانه به درون زهکش ها ی اصلی در منطقه سبهانیه و شاکریه در حوزه کرخه جنوبی، محل تخلیه زهکش ها به وسیله خاک ریزی مسدود گردید.

وی با بیان این که در16 فروردین ماه جاری، با روند کاهشی دبی رودخانه کرخه، عملیات بازگشایی مسیر انتهایی زهکش های مذکور انجام و تخلیه زه آب در حال حاضر به صورت ثقلی صورت می پذیرد تصریح کرد: بر همین اساس، موتور پمپ های سیار منصوبه در منطقه  به منظور دفع زه آب اراضی کشاورزی نیز، جمع آوری گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور