مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، از اتمام عملیات ترمیم و تحکیم سیل بندهای روستاهای عمه و دفار در منطقه رفیع خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی"، با اشاره به دستور مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان در پیشگیری از بحران سیلاب و با توجه به افزایش دبی رودخانه نیسان و احتمال خروج آب از بستر این رودخانه و یا شکستگی سیل بند این منطقه، از ترمیم و تحکیم سیل بندهای روستا های عمه و دفار در منطقه رفیع خبر داد.

خندانی افزود: عملیات انجام شده طی 7 روزکاری مداوم در روستای عمه به طولی معادل 1600 متر و حجم عملیاتی 9000 متر مکعب و در روستای دفار به طول 1450 متر و حجم عملیاتی 8700 متر مکعب خاکریزی و تحکیم سیل بند ها توسط 3 دستگاه بیل مکانیکی بوم کوتاه و 7 دستگاه کمپرسی انجام گرفت.

وی گفت: با اتمام این پروژه و ترمیم و تحکیم کلیه سیل بند ها از بروز سیلاب در این منطقه و روستاهای اطراف همچون روستای عمه، دفار، مچریه و کسر جلوگیری شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور