مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، از اتمام عملیات ترمیم و تحکیم سیل بندهای روستاهای جعاوله و آلبونیس در منطقه ی بامدژ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی" با اشاره به افزایش دبی رودخانه دز و احتمال خروج آب از بستر این رودخانه و یا شکستگی سیل بند، از ترمیم و تحکیم سیل بندهای روستای جعاوله و آلبونیس در منطقه ی بامدژ خبر داد.

خندانی، عملیات انجام شده را، طی 14 روز مداوم کاری اعلام کرد و گفت: این عملیات در روستای جعاوله به طولی معادل 270 متر و حجم عملیاتی 2000  متر مکعب و در روستای آلبونیس به طول 200 متر و حجم عملیاتی 1200 متر مکعب، خاکریزی و تحکیم سازی شد.

مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، با بیان این که عملیات فوق توسط 2 دستگاه بیل مکانیکی بوم کوتاه، 1 دستگاه بلدوزر و 4 دستگاه کمپرسی انجام شد، تصریح کرد: با اتمام این پروژه و ترمیم و تحکیم کلیه سیل بند ها، از بروز سیلاب در منطقه بامدژ جلوگیری شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور