مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، از آغاز فاز دوم عملیات لایروبی و نی زدایی کانال سلمان اهواز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی" با اشاره به دستور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در جهت تامین آب تصفیه خانه شماره 2 و جلوگیری از کاهش فشار آب آشامیدنی شهر اهواز، هدف از اجرای این پروژه را رفع گرفتگی و انسداد مسیر گذر آب از رودخانه کرخه به کارون در موقعیت پل و کالورت جنب ساختمان مرکزی مرزبانی بیان کرد.

وی افزود: پس از اتمام فاز اول این عملیات در ضلع غربی پل و کالورت جنب مرزبانی، بعد از انجام مراحل انتقال و راه اندازی دستگاه لایروب در موقعیت جدید و ضلع شرقی این پل، عملیات فاز دوم این پروژه آغاز گردید.

مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، میزان لایروبی و نی زدایی در این فاز را حدود 25 هزار متر مربع برآورد کرد و گفت: این عملیات توسط دستگاه لایروب واترمستر کلاسیک 2 و یک دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند در حال انجام می باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور