مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیرخوزستان از ضدعفونی کردن ستاد آن شرکت، بطور منظم خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "شهاب یگانه"، با اشاره به شیوع و همه گیر شدن ویروس کرونا، از ضد عفونی مستمر و منظم محوطه آن شرکت خبر داد و گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته، می توان از ضد عفونی محوطه ستاد، مناطق و تمامی تجهیزاتی که پرسنل، مدام با آن سر کار دارند نام برد.

 وی از توزیع مواد ضد عفونی کننده، خرید دستکش و ماسک بهداشتی و توزیع آن بین کارکنان و شیفت بندی نمودن پرسنل در راستای پیشگیری از ابتلای به ویروس کرونا نیز اشاره کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور