مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا؛ از انجام 57 سرویس خدماتی حمل و نقل در واحد ترابری آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی" از انجام 57 سرویس خدماتی حمل و نقل دستگاه ها و ماشین آلات سنگین توسط واحد ترابری این شرکت در فروردین ماه سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به کم نظیر بودن این تعداد خدمات حمل و نقل در یک ماه، افزود: با توجه به عملیات های اجرایی که در جهت کنترل سیلاب و ترمیم و تحکیم سیل بند ها در فروردین ماه سال جاری انجام گرفته است، واحد ترابری این شرکت، پا به پای نیروهای عملیاتی و پروژه ای، بصورت شبانه روز، خدمات حمل و نقل ماشین آلات سنگین را با سرعت و دقت لازم، انجام داده است.

خندانی تصریح کرد: تعداد 57 سرویس خدمات حمل و نقل به مسافت کلی 5630 کیلومتر، توسط 4 کشنده ی ولوو، دستگاه های کفی، تریلر 7 محور و 5 محور انجام شده است.

  مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا ادامه داد: این خدمات به شرکتهای تابعه سازمان آب و برق خوزستان از قبیل شرکت آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور، شرکت آبیاری و زهکشی زهره و جراحی، انجام عملیاتهای اجرای احکام قضایی و کلیه عملیات های کنترل سیلاب، انجام گرفته است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور