رحمان خندانی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: بنا به دستور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در خصوص اهمیت منابع آب و با هدف حفاظت از این منابع گران بهاء و همچنین برقراری مسیرهای دسترسی پاسگاه های مرزی، عملیات ترمیم شکستگی، تعریض و انسداد لوله های دایک مرکزی چذابه، در محدوده ی بین دژبانی (ب) و (پ) هنگ مرزی آغاز شد.

وی افزود: در مرحله‌ی اول این عملیات پس از انجام ترمیم چند شکستی در طول مسیر دایک، عملیات برداشت لوله‌ی موجود انجام می‌شود و سپس بعد از ترمیم و تعریض بدنه‌ی دایک، با افزایش ارتفاع دایک، عملیات به پایان می رسد.

همچنین مدیر امور لایروبی شرکت عمران نیرو خوزستان صبا با بیان اینکه طول شکستگی اصلی این دایک حدود 40 متر می باشد، بیان کرد: پس از انجام مراحل ترمیم این شکستگی و همچنین 4 شکستگی در موقعیت های دیگر در طول مسیر دایک، عملیات برداشت لوله های انتقال آب، آغاز می‌شود.

وی گفت: تعداد 5 لوله در بدنه‌ی دایک موجود است و هم اکنون در حال برداشت این لوله‌ها و ترمیم محل آنها هستیم و در مرحله‌ی پایانی این عملیات، با تعریض بدنه‌ی دایک و افزایش ارتفاع آن، این عملیات به پایان می‌رسد و از خروج آب به کشور عراق جلوگیری می‌شود.

مصطفی فرجی راد ادامه داد: عملیات ترمیم شکستگی، تعریض و انسداد لوله های دایک مرزی چذابه توسط ماشین آلاتی نظیر یک دستگاه بلدوزر D65، دو دستگاه بیل مکانیکی بوم کوتاه و 4 دستگاه کمپرسی در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان