معاون شبه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان ضمن اعلام مطلب فوق افزود: طراحی کانال کنترل سیلاب بر اساس انتقال و تخلیه مطمئن سیلابهای رودخانه جراحی با دوره برگشت 25 ساله با احتساب وجود سد مخزنی مارون و تخلیه کننده های سد انحرافی خلف آباد به باتلاقهای شادگان معادل 1400 متر مکعب در ثانیه انجام پذیرفته است و این عملیات در بازه زمانی 6 ماهه به اتمام می رسد.

"آرش محجوبی" گفت: کانال کنترل سیلاب در مسیر خود در کیلومتر 250+4 جاده ارتباطی آسفالته موجود در سمت چپ و راست کانال کنترل سیلاب را قطع می نماید. به منظور ارتباط دو طرف کانال در این قسمت با استفاده از یک آبنما دو قسمت به هم متصل می گردند. هرساله رسوبات زیادی از رودخانه جراحی وارد کانال کنترل سیلاب می گردد و در اثر سیلاب فروردین 98 رسوبات زیادی وارد این کانال گردیده که باعث رشد درختان زیادی در طول مسیر شده است و همچنین بروز سیلاب باعث تخریب بدنه دایک ساحل سمت چپ کانال کنترل سیلاب شده که جهت جلوگیری از اختلال در امر بهره برداری و آبگرفتگی مسیر تردد و روستاهای مجاور، که موجب تبعات اجتماعی در منطقه می باشد تصمیم به لایروبی و ساماندهی مقطع کانال مذکور گردید. 
معاون شبکه های آبیاری و زهکشی به اعتبار این پروژه نیز اشاره کرد و گفت: این عملیات با پیگیری دفتر نظارت بر تعمیرات و بهینه سازی تاسیسات آب از محل اعتبارات استانی و در قالب عملیات لایروبی و ترمیم دایک کانال کنترل سیلاب سد انحرافی رامشیر ، با اعتباری افزون بر 38 میلیارد ریال به مرحله اجرا رسیده است.
محجوبی خاطرنشان کرد:با اجرای این عملیات،مشکلات بوجود آمده در تامین آب کشاورزان و روستائیان و همچنین محدودیت تردد کشاورزان در مسیر کانال در زمینهای سیلابی کاهش پیدا کرده و گام موثری در کاهش تنش های احتمالی در منطقه  و خروج آب از کانال کنترل سیلاب می باشد.
" حسین دعاوی " مدیر دفتر نظارت بر تعمیرات و بهینه سازی تاسیسات آب سازمان آب و برق خوزستان نیز ضمن اعلان حساسیت موضوع لایروبی کانال کنترل سیلاب سد انحرافی رامشیر و دفع نی ها، قطع درخت ها و رفع موانع موجود در مسیر کانال،تصریح کرد: ترمیم دایک سمت چپ کانال کنترل سیلاب جهت تردد آسان بهره برداران و گروه های تعمیراتی جهت نگهداری بهتر و به موقع از تاسیسات بسیار حایز اهمیت  میباشد.
وی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه تا کنون 30 درصد بوده که با توجه به توانایی پیمانکار خصوصی پیش بینی می شود عملیات طبق برنامه زمانبندی به اتمام برسد.
"مهرداد جنانی" نماینده کارفرما و رییس گروه نظارت بر نگهداری و تعمیرات ابنیه در اجرای عملیات موضوع قرارداد نیز گفت: موضوع عملیات لایروبی ، لجن برداری، بوته کنی  و درخت کنی بخش میانی کانال کنترل سیلاب بعد از سد انحرافی تا اولین شیب شکن (DROP) بطول حدود 4 کیلومتر و  احداث و ترمیم دایک ساحل چپ و راست کانال کنترل سیلاب سد انحرافی رامشیر  بعد از ایستگاه بستین تا انتهای کانال سیلاب بر که عملیات خاکی مرتبط با آن شامل تهیه خاک ، حمل ، خاکریزی و کوبیدن بستر و قشر خاکریز و رگلاژ بدنه خاکریز ها می باشد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان