مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از آغازعملیات لایروبی زهکش های منطقه پای پل جهت بهبود عملکرد این زهکش ها ، از ابتدای خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی" هدف از اجرای این عملیات را افزایش ظرفیت زهکش های منطقه پای پل (کرخه شمالی) بیان کرد و افزود: این پروژه با همکاری شرکت تیداسازان پارسه از ابتدای خرداد ماه جاری آغاز شد.

وی افزود: این زهکش ها در حال حاضر تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال می باشد و از این زهکش ها علاوه بر انتقال زه آب زمین های کشاورزی، عموما بعنوان مسیل نیز استفاده می شوند که به منظور بهبود عملکرد این زهکش ها لازم است هر سال لایروبی و نی زدایی شوند، بهمین منظور پس از انجام مراحل کارشناسی، بررسی موقعیت و شرایط منطقه، این عملیات توسط  4 دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند و یک دستگاه بلدوزر به مرحله اجرا گذاشته شد.

 مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا افزود: در اولین مرحله این عملیات با تسطیح و خاکبرداری طرفین این زهکش ها و برچیدن درختچه های هرز و نی زارها، مسیر حرکت بیل های مکانیکی و دیگر تجهیزات لایروبی آزاد شده و در مرحله ی بعد، عملیات لایروبی و نی زادیی توسط بیل های بوم بلند آغاز گردیده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان