مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان با صدور اطلاعیه ای از کشاورزانی که در شهرستان های حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه، اراضی بستر رودخانه کرخه، هوفل، سابله، نیسان و شاخه های فرعی آن را به زیر کشت برده اند درخواست کرد تا اسناد مثبته دال بر مالکیت اراضی واقع در بستر رودخانه را حداکثر تا آخر شهریور ماه سال جاری ارائه دهند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام لوافیان نژاد" در این اطلاعیه آورده است:

به اطلاع می رساند در راستای تکالیف قانونی مبنی بر آزادسازی اراضی بستر رودخانه کرخه، هوفل، سابله، نیسان و شاخه های فرعی آن ها که توسط کشاورزان عزیز شهرستان های حمیدیه، (پایین دست سد تنظیمی، انحرافی حمیدیه)، دشت آزادگان و هویزه تحت کشت قرار داده می شود، اعلام می دارد چنانچه کشاورزان مربوطه دارای اسناد مثبته دال بر مالکیت اراضی واقع در بستر رودخانه های مذکور می باشند حداکثر تا آخر شهریور ماه سال جاری جهت تشکیل و تکمیل پرونده به منظور طرح موضوع در کمیسیون ماده 3 به امور آب منطقه جنوب غرب واقع در ورودی شهر سوسنگرد نرسیده به پمپ بنزین شهید چمران جنب شرکت سایپا مراجعه نمایند.

 بدیهی است در غیر این صورت این امور حسب وظایف ذاتی خود اقدامات مقتضی را به منظور آزادسازی اراضی بستر رودخانه های یاد شده معمول داشته و هیچگونه اعتراضی را پس از اتمام مهلت تعیین شده نخواهد پذیرفت .

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور