مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از نصب و راه اندازی جرم سنج هسته ای بر روی دستگاه لایروب کاترساکشن 1200خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی"، از نصب و راه اندازی جرم سنج هسته ای بر روی دستگاه لایروب کاترساکشن 1200 با هدف افزایش بهره وری و بهینه سازی عملیات اجرایی دستگاه های لایروبی، خبر داد.

وی تصریح کرد: دستگاه های جرم سنج، جزو تجهیزات حساس و تخصصی دستگاه های لایروبی می باشند و نیاز به بروز رسانی با تجهیزات و فناوری اتمی دارند، لذا پس از هماهنگی های لازم جهت انجام تعمیرات و بروز رسانی سیستم، این دستگاه به پژوهشکده  سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شد.

خندانی با بیان اینکه دستگاه های جرم سنج هسته ای با بهره گیری از فناوری اتمی، میزان سرعت، حجم، وزن و غلظت(چگالی) سیال عبوری از لوله دهش و خروجی دستگاه های لایروبی را به واحد عملیات نشان می دهد، افزود: پس از آماده سازی و پایان عملیات بروز رسانی این دستگاه جرم سنج توسط پژوهشکده سازمان انرژی اتمی ایران، به کارگاه مرکزی این شرکت در کوت امیر منتقل شد.

وی اذعان داشت: در طی زمان آماده سازی دستگاه جرم سنج، بازسازی کامل و تعمیرات اساسی دستگاه لایروب کاترساکشن 1200 توسط متخصصان شرکت، انجام و پس از آن، عملیات انتقال، نصب و راه اندازی دستگاه جرم سنج بر روی این شناور انجام شد.

مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا با بیان این که پس از نصب دستگاه جرم سنج هسته ای و انجام مراحل تست اولیه، دستگاه لایروب کاترساکشن  1200 به لایروبی و نی زدایی رودخانه کارون در مقطع خرمشهر پرداخت، همکاری و مساعدت مدیر امور لایروبی و ماشین آلات سازمان آب و برق خوزستان را مورد قدردانی قرار داد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور