مدیر امور لایروبی شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از انسداد و ترمیم بزرگترین شکستگی سیل بند به نام حاج محمد، در منطقه اروند کنار خبر داد.

"مصطفی فرجی راد" در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان گفت: پس از شناسایی شکستگی های متعدد سیل بند های منطقه اروند کنار، با توجه به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از ورود آب شور دریا در هنگام مد به مزارع کشاورزی و روستاهای اطراف، بزرگترین شکستگی سیل بند به نام سیل بند حاج محمد توسط نیروهای پرتوان این امور، ترمیم و مسدود شد.

وی طول این شکستگی را 35 و عمق محل ترمیم را 8 متر عنوان کرد و افزود: با 48 ساعت کار مدام و بی وقفه کارشناسان این امور و استفاده از کلیه ماشین آلات و تجهیزات شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، شکستگی فوق بصورت کامل مسدود و ترمیم شد.

 مدیر امور لایروبی شرکت عمران نیرو خوزستان صبا تصریح کرد: با انسداد این شکستگی، کلیه مزارع کشاورزی و روستاهای اطرف از خطر ورود آب به آنها مصون شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور