مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از رشد 128 درصدی دریافت مطالبات در آن امور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور گفت: در سالی که گذشت با پیگیری و تلاش مستمر کارکنان و پرسنل، به خصوص اداره مشترکین، این امور توانست وصول 128 درصدی را نسبت به تعهد خود در خصوص آب بها، اخذ نماید.

وی با بیان این که با این وصول و مطالبات اخذ شده در سال گذشته براساس تعهد، امور آب منطقه شرق خوزستان توانست رتبه برتر را در بین امور آب های مناطق بدست آورد افزود: طی مراسمی در اولین نشست وصول و مطالبات سال 99 با حضور معاونت منابع انسانی، مدیریت خدمات مشترکین و تعرفه و مدیران مناطق، با اهدای لوح از سوی "فرهاد ایزدجو" مدیر عامل سازمان به "مهدی خواجه پور" و "عبداله قنواتی" از زحمات و تلاش های ارزشمند، صادقانه و مطلوب آن ها در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و وصول مطالبات قانونی دولت، تقدیر شد.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان، تلاش کلیه پرسنل امور آب و گروه گشت و بازرسی منطقه شرق خوزستان را که در دریافت وصول آن مطالبات دخیل بودند را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور