رئیس اداره بهره برداری از شبکه های آبیاری شاوور، از مسدود نمودن انهار فرعی نهرلشکرآباد در حوزه مرکزی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید امید صالحی"،  گفت: در راستای اجرای نوبت بندی و تامین آب اراضی پایین دست، خصوصا نهر سادات طواهر، عملیات مسدود نمودن انهار فرعی نهر لشکر آباد توسط یک دستگاه لودر انجام شد.

 وی از انجام موفق این عملیات توسط پرسنل پرتلاش توزیع آب شبکه در روزهای اول تا سوم شهریورماه جاری خبر داد.

 نهر لشکرآباد یکی از نهرهای تلفیقی شبکه شاوور است که به طور معمول در فصل تابستان، آب حدود چهار هزار هکتار کشت محصولات زراعی را تامین می نماید.

گفتنی است: نهرهای فرعی منشعب از نهر لشکرآباد به صورت خاکی و بدون سازه هستند .‌ بنابراین جهت تامین آب اراضی پایین دست این نهر، هر هفته با اجرای برنامه نوبت بندی توسط یک دستگاه لودر نسبت به مسدود نمودن انهار بالادست آن اقدام می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: حمیدرضا علی پور