مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از آغازعملیات ترمیم و اصلاح برم کانال TB در حوزه کارون جنوبی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"مسعود صادقی" با بیان این که این عملیات از صبح روز جمعه 6 شهریورماه جاری آغاز شده است از ایجاد 6 نقطه آبشکستگی در طول مسیر کانال TB تا جاده ی چوئبده (کالورت چوئبده) خبر داد و گفت: در برخی از مقاطع، شدت این آبشکستگی ها 100 درصد می باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با هماهنگی های بعمل آمده با نماینده سازمان آب و برق خوزستان و به همت پرسنل پر توان فنی و مهندسی شرکت، عملیات ترمیم و اصلاح آب شکستگی ها آغاز شده است .

صادقی با بیان این که خاکریزی برم کانال  TB ، لبه گذاری و ترمیم مقاطع مختلف، نیازمند حجم خاک بالایی است، تنها  قسمت خاکی منطقه را، برم کانال معرفی کرد و گفت: با توجه به این که ممکن است خاک برداری و استفاده از خاک آن، موجب سست شدن و کاهش تراز برم شود و از سوی دیگر، خاک  حاشیه بیابان نیز کاملا غرقاب می باشد، از هماهنگی های لازم برای تامین خاک مورد نیاز، توسط کمپرسی، خبر داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: حمیدرضا علی پور