مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از پایان عملیات ضربتی رفع آبگرفتگی از زهکش WMD در منطقه رفیع خبر داد.

"رحمان خندانی" در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به عدم تخلیه زه آب های کشاورزی و تجمع این زه آبها در اراضی مجاور از دستور معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان جهت رفع سریع این مشکل، خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت در تسریع این عملیات، کلیه ماشین آلات، تجهیزات و همچنین 5 عدد لوله فلزی ۱۲۰۰ مورد نیاز این پروژه در اولین ساعات به منطقه اعزام وعملیات فوق با تمام توان توسط کارشناسان شرکت عمران نیرو خوزستان صبا آغاز شد.

وی تصریح کرد: با 72 ساعت فعالیت شبانه روزی کارشناسان این شرکت، عملیات رفع آبگرفتگی از زهکش WMD در منطقه رفیع به پایان رسید.

خندانی در تشریح عملیات رفع آب گرفتگی از زهکش WMD گفت: در ابتدای این عملیات با حفر سیل بند رودخانه نیسان و اجرای لوله گذاری جهت عبور زه آب ها و جلوگیری از قطع مسیرهای دسترسی و همچنین با ساخت و نصب دریچه های خروجی بر روی این لوله ها و سپس با بازگشایی کالورت زهکش WMD کلیه زه آبهای جمع شده در رودخانه نیسان تخلیه گردید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور