نشست هم اندیشی و هماهنگی شرکت های طرف قرارداد سازمان توسط اداره حریم بانی سازمان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" رئیس اداره حریم بانی سازمان با بیان این که نشست فوق با حضور روئسای حریم بانی شرکت های طرف قرارداد با سازمان در سالن جلسات معاونت حفاظت برگزار شد، هدف از برگزاری آن را برنامه ریزی، نظارت، کنترل احاریم و مسئولیت های تحت مدیریت اداره حریم بانی عنوان کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور