رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری دوره  آموزشی کنترل و پایش هوایی احاریم خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" گفت: این دوره با حضور اساتید آموزشی مجرب و روئسای حریم بانی شرکت های طرف قرارداد با سازمان در سالن جلسات معاونت و حفاظت برگزار گردید .

وی این دوره را برای آشنایی کلیه روئسای حریم بانی بمنظورارائه عملکرد کلی کار با پهبادهای هوایی، اقدامی راهبردی و مهم در شناسایی تخلفات کلیه حوزه های آبی برشمرد.

در پایان دوره، به پرسش های مدعوین درباره مسائل و مشکلات مسئولان حریم بانی شرکت ها پاسخ های کامل و مبسوط داده شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور