در ادامه سمینارهای دوره ای طب کار موسسه پزشکی آب و برق خوزستان، این بارهمایش نتایج آنالیز درسد شهید عباسپور برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سمینار ارائه آنالیز معاینات ادواری و طب کار پرسنل سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد با حضور نماینده HSE سازمان، مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه شهید عباسپور، درسالن همایشات آن شرکت برگزار شد.

دکتر "بهروز مقبل الحسین" مسئول فنی طب کار مرکز پزشکی، ضمن معرفی کادر طب کار، به معرفی امکانات و خدمات قابل ارائه در کلینیک پرداخت.

وی، قوانین کار مرتبط با معاینات ادواری، مسائل حقوقی، شیوه انجام معاینات، تحلیل و ارائه نتیجه به کارفرمایان را از نکات مهم و اساسی عنوان کرد.

مسئول فنی طب کار مجتمع پزشکی آب و برق خوزستان با ارائه پیشنهادهای راهبردی در خصوص رابطه سلامت پرسنل و شرکتها،  ارائه خدمات جدید مانند کلینیک تشخیص و درمان اختلال خواب را مورد بحث قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور